Aanmelden

 
 

Aanmeldproblemen? Registreren

Procedure

Eenmaal uw nascholingsplan voor het volgende schooljaar opgesteld kan u aan de slag om de thema’s in te vullen en de juiste nascholingsinitiatieven te zoeken die aansluiten bij uw noden en behoeften.

Aanbod consulteren

Het nascholingsaanbod kan u steeds bekijken op de website www.nascholing.be

Inschrijven

Om het ruime aanbod te kunnen realiseren is het voor onze organisatie nodig dat deelnemers tijdig inschrijven. Voor sommige initiatieven moeten wij een deadline bepalen, die u bij de omschrijving van elk project leest. Inschrijvingen gebeuren via onze website op de volgende manier:

  • Surf naar www.nascholing.be, kies Inschrijven in de menu-balk bovenaan en vul uw gebruikersnaam en inlogcode voor nascholingen in. Deze gebruikersnaam en inlogcode werd meegedeeld aan de directie van de school. Deze is gelijk aan uw Cibao-nummer (BaO), consultatiecode (SO) ...
  • Controleer zorgvuldig uw gegevens (school, contactpersoon, facturatieadres) en pas deze indien nodig aan.
  • Voor het samenstellen van de deelnemerslijst voert u de namen en e-mailadressen van uw deelnemende leerkrachten, personeelsleden, bestuurders of directieleden in. Aan de start van een nieuw nascholingsjaar kunt u de deelnemers die nog verbonden zijn aan uw instelling en reeds geregistreerd zijn, overnemen. Indien de juiste naam nog niet bekend is, kunt u voorlopig een fictieve naam (bijvoorbeeld leraar A) opgeven. Voer dan later de juiste naam in. Controleer of u het correcte, persoonlijke e-mailadres van elke deelnemer heeft ingevoerd. Zo kunnen wij elke deelnemer persoonlijk verwittigen indien er zich een wijziging voordoet in de nascholingskalender. Maak een afdruk van deze webpagina, zo heeft u steeds de persoonlijke codes van uw deelnemers bij de hand. Zij hebben deze code nodig om in de loop van het schooljaar hun persoonlijke nascholingskalender op het Internet te raadplegen, om de gevolgde sessies te evalueren, en om op het einde van de reeks zijn/haar attest van deelname uit te printen.
  • Invoeren/wijzigen nascholingen: u kunt inschrijven per deelnemer of u kunt verschillende deelnemers in eenzelfde module inschrijven. Maak steeds een keuze van lesplaats.
  • Wijzigen en verwijderen van inschrijvingen zijn mogelijk voor zover de sessies nog niet gestart zijn.
  • Overzicht en kostprijs: hier ziet u per deelenmer en per instelling de ingeschreven modules en de kostprijs.
  • Invoeren/wijzigen betalingsengagement: bijdrage in uren, in euro of beide. Pas na deze invoer is uw inschrijving geldig. U hoeft nog niet te betalen. U ontvangt van ons een onkostennota.
  • Inschrijvingen worden geboekt op basis van de inschrijvingsdatum.

Persoonlijke code

Voor elke deelnemer die ingevoerd wordt in de deelnemerslijst wordt een persoonlijke account aangemaakt. Deel deze mee aan de ingeschrevenen. Zij kunnen hiermee hun persoonlijke nascholingskalender op het web raadplegen. Let op: met deze account kan men niet inschrijven, dit kan enkel met de gebruikersnaam en schoolcode.

Betaling

Nadat wij een bevestiging van inschrijving aan de betrokken deelnemers hebben gestuurd, ontvangt de school van ons een kostennota. Slechts dan dient het verschuldigde bedrag betaald te worden. De betaling kan gebeuren met opleidingscheques, door overschrijving op onze rekening of door een combinatie van beide.

Enkel voor ICT-nascholingen heeft u aangegeven of u wenst te betalen met uren en/of met geld. De Dienst Nascholing stuurt u in het begin van het schooljaar een overzicht van uw inschrijvingen samen met een debetnota en/of overhevelingsformulieren. Op geregelde tijdstippen zal een saldo gemaakt worden en, indien van toepassing, zal u een bijkomende debetnota met saldo bezorgd worden.

Kalender

Zowel de ingeschreven deelnemers als de school, instelling of organisatie kunnen steeds hun persoonlijke nascholingskalender of de schoolkalender van de nascholing raadplegen. U klikt daarvoor op Kalenders het menu en voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in (voor uw persoonlijke nascholingskalender) of de gebruikersnaam en inlogcode van de instelling (voor de kalender van alle deelnemers uit die instelling of organisatie).

Evaluatie

Terugkoppeling van de ervaringen en wensen zijn belangrijk. De ingeschreven deelnemers moeten de evaluatie invullen na de laatste sessie van een module waarvoor ze inschreven.

Attest van deelname

Deelnemers kunnen per nascholingsmodule die ze gevolgd hebben én nadat ze de evaluatie van deze module invulden, een attest van deelname downloaden. Dit gebeurt via Attesten in het menu.