Aanmelden

 
 

Aanmeldproblemen? Registreren

Vormingsfonds directeurs

In uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 maart 2009 betreffende vorming voor directeurs van onderwijsinstellingen en centra voor leerlingenbegeleiding vindt u het vormingsreglement voor directeurs met bijlage 1 (het aanvraagformulier voor opleidingen 2009-2010) en bijlage 2 (de lijst van opleidingen die in aanmerkingen komen voor 2009-2010).

Opgelet: Dit aanvraagformulier is enkel voor het schooljaar 2009-2010.

Deelnemers aan de ProfS-cursus ontvangen een gepersonaliseerd aanvraagformulier tijdens de eerste ProfS-sessie van januari. Zij kunnen de resterende gegevens (datum, adresgegevens, stamboeknummer, instellingsnummer en handtekening) ter plaatse invullen en het document onmiddellijk terugbezorgen aan de contactpersonen.