Aanmelden

 
 

Aanmeldproblemen? Registreren

6/09/02-1 Kernkwaliteiten als sleutel tot optimaliseren van de teamwerking

Doelstellingen:
fiogf49gjkf0d
Deze driedaagse vorming voor internaatsbeheerders aan zee vormt een jaarlijks terugkerende pijler in ons vormingsaanbod. De beheerders oefenen immers een voorbeeldfunctie uit in professionalisering. We streven twee doelen na met deze vorming: enerzijds de professionele vervolmaking rond een aantal thema’s en anderzijds het groepsgerichte aspect. De beheerders verlaten jaarlijks drie dagen hun eigen internaatscontext om in een open sfeer nieuwe inzichten op te doen en praktijkervaringen uit te wisselen. Deze driedaagse vormt telkens weer een bron van energie voor elke deelnemer.
Doelgroep: Internaatsbeheerders van de vrije internaten
Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)/Dienst Internaten
Inhoud:
 • De deelnemers krijgen inzicht in de theorie van de kernkwadranten en leren die actief toepassen op het eigen functioneren. We leren kernkwadranten hanteren door ze toe te passen op casussen die betrekking hebben op anderen. Ten slotte bekijken we hoe we kernkwadranten kunnen gebruiken om functioneringsgesprekken op te starten met opvoeders in internaten.
Strategie en methode:
fiogf49gjkf0d
 • De lesgever geeft een theoretische uiteenzetting over de kernkwaliteiten ontwikkeld door Daniël Ofman. Wat zijn kernkwaliteiten? Elke kernkwaliteit heeft een valkuil, een uitdaging en een allergie. Hoe maken we een aantal persoonlijke kernkwadranten op en hoe interpreteren we ze op een correcte manier? Hoe leren we anderen beter begrijpen door de interpretatie van hun kernkwaliteiten? Hoe een dynamisch personeelsbeleid voeren en mensen coachen op basis van kernkwaliteiten? De theoretische instructie wordt afgewisseld met casussen en praktijkoefeningen en het trainen van vaardigheden bij het coachen van een team.
Bijkomende info:
fiogf49gjkf0d
Sessies: 6 halve dagen
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 14 dag(en) op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 250 Euro
Lesgever: Jaspers Dirk
Plaats en Data:
Hotel Donny (Voorbij)
Donnylaan 17
8660 De Panne (Kaart)
Show/Hide Extra Options
 • Reeks 1:
  • Sessie 1
   woensdag, 13 januari 2010 Van 16:00 tot 19:00
  • Sessie 2
   woensdag, 13 januari 2010 Van 20:00 tot 21:00
  • Sessie 3
   donderdag, 14 januari 2010 Van 09:00 tot 12:00
  • Sessie 4
   donderdag, 14 januari 2010 Van 14:00 tot 16:00
  • Sessie 5
   donderdag, 14 januari 2010 Van 17:00 tot 19:00
  • Sessie 6
   vrijdag, 15 januari 2010 Van 09:00 tot 12:00