Aanmelden

 
 

Aanmeldproblemen? Registreren

3/09/12-nam Studienamiddag over de geïntegreerde proef voor de derde graad Boekhouden-informatica en Handel

Doelstellingen:
fiogf49gjkf0d
De invoering van de nieuwe leerplannen Bedrijfseconomie en Toegepaste informatica in de derde graad Boekhouden-informatica heeft als gevolg dat schoolteams het concept van de geïntegreerde proef dienen aan te passen aan deze nieuwe leerinhouden. Deze nascholingsmodule heeft als doel om structureel aan de slag te gaan met een lerarenteam om de geïntegreerde proef te realiseren. Netwerking is hierbij centraal. Tijdens de studiedag komen de deelnemers in contact met zes praktijkvoorbeelden. De studiedag biedt mogelijkheden om met schoolteams tot overleg en samenwerking te komen.
Doelgroep: Lerarenteams betrokken bij de geïntegreerde proef in de derde graad Boekhouden-informatica en handel. In concreto : de leraren Bedrijfseconomie, Toegepaste informatica, Nederlands, Frans, Engels en Duits uit deze studierichtingen.
Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI)
Inhoud: 13.00 - 14.00 Onthaal deelnemers 14.00 - 15.00 Eerste ronde van de zes werkwinkels 15.15 - 16.15 Tweede ronde van de zes werkwinkels 16.15 - 17.30 Netwerking en posterbeurs De werkwinkels behandelen in relatie tot de geïntegreerde proef : - de mini-onderneming - de virtuele oefenfirma in Handel - de leeronderneming - het bedrijfsspel (Ecoman) - het virtuele boekhoudkantoor - de stages De ingeschreven leraren kiezen twee werkwinkels waaraan ze zullen deelnemen.
Strategie en methode:
fiogf49gjkf0d
Elke werkwinkel heeft een vaste structuur : - presentatie van het model - vragen door de aanwezige leraars aan het team dat het GIP-model voorstelt.
Sessies: 1 halve dag
Voorwaarde:
Voor dit initiatief kan je tot 3 dag(en) op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 5 Euro
Lesgever: Van Acker Luc
Plaats en Data:
Hogeschool-Universiteit Brussel (Voorbij)
Stormstraat 2
1000 Brussel (Kaart)
Show/Hide Extra Options
  • Reeks 1:
    • Sessie 1
      woensdag, 3 februari 2010 Van 13:00 tot 17:00