Aanmelden

 
 

Aanmeldproblemen? Registreren

3/09/01-P Bezinning voor onderwijsmensen: Gelovige inspiratie en inzet in het onderwijs

Doelstellingen:
fiogf49gjkf0d
Onderwijsbetrokken mensen kansen bieden om te reflecteren over hun inzet in het onderwijs als een gelovig engagement.

Herbronnen en verstevigen van het gelovig engagement van onderwijsmensen als relevante factor en motor voor het eigen werk in het onderwijs

Kansen geven tot stil worden in de atmosfeer van de abdij, luisteren, verwerken van een doorleefd inhoudelijk aanbod, bedachtzaam spreken vanuit de eigen binnenkant in ontmoeting met een geïnspireerde en inspirerende voordrachthouder en met onderwijscollega's, beleven van het ritme van de abdijgemeenschap in bidden en vieren, nadenken over de eigen inzet in het onderwijs en verkennen van de plaats van het geloof daarin.

Doelgroep: Alle onderwijsbetrokkenen van alle onderwijsniveaus
Aanbieder: Dienst Nascholing en Internationalisering van het VSKO (DNI) i.s.m. het Bezinningscentrum van de Abdij van Averbode
Inhoud: De begeleider werkt het vaste grondthema ‘Gelovige inspiratie en inzet in het onderwijs’ inhoudelijk uit vanuit de eigen spiritualiteit of specialiteit, concretiseert het, plaatst het in de onderwijscontext en brengt het in gesprek.

In drie conferenties met een stevige inhoud maak je kennis met de inzichten en de beleving van de begeleider. In het verlengde van die aangeboden inhoud is er stille en vrije tijd (voor persoonlijke reflectie), tijd voor ontmoeting (onderlinge uitwisseling, gesprek met de begeleider, ontmoeting met de abdijgemeenschap) en tijd voor gebed.

Wat er gebeurt, is niet onmiddellijk toepassingsgericht maar wel wezenlijk voor je werk in het katholiek onderwijs.
  • Vrijdagavond 20 en zaterdag 21 november 2009

  • Begeleider: Paul van Geest
  • Vrijdagavond 29 en zaterdag 30 januari 2010

  • Begeleider: Rik Hoet
  • Vrijdagavond 26 en zaterdag 27 februari 2010

  • Begeleider: Bart Paepen
  • Vrijdagavond 19 en zaterdag 20 maart 2010

  • Begeleider: Carine Devogelaere
Strategie en methode:
fiogf49gjkf0d
Een verblijf van 24 uren in de bezinnende atmosfeer van een abdij is de basiscomponent voor een diepgaande reflectie. Zo is er voor de deelnemers voldoende tijd en een geschikte omgeving om wat afstand te kunnen nemen van de dagelijkse beslommeringen op school, om samen met onderwijscollega’s te peilen naar wat leeft onder de oppervlakte van het dagelijks bezig zijn op school, om te zoeken naar de kiemkracht in het eigen werk, om te spreken over het engagement, de vreugde, het worstelen, het zoekend geloven daarin.

De tweedaagse start vrijdagavond om 19 uur met een kennismaking, een eerste conferentie, meditatie en gebed en informeel gesprek met de begeleider en de andere deelnemers. De tweede dag (zaterdag) omvat: in de voormiddag en in de namiddag een conferentie, telkens gevolgd door persoonlijke verwerking in stilte; nabespreking in groep en plenum met de begeleider; meeleven met de abdijgemeenschap in morgen-, middag- en avondgebed (einde om 19 uur).

Bijkomende info:
fiogf49gjkf0d
Deelnemingsprijs

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. De inschrijving gebeurt door inzending van het inschrijvingsformulier aan het bezinningscentrum en storting van het bedrag op de rekening 452-9001903-26 van het bezinningscentrum met de mededeling: bezinning onderwijs + datum van het midweekend + de naam van de deelnemer(s).

€ 45 voor een midweekend (omvat overnachting, ontbijt, middagmaal en avondmaal)

Wie alleen aan het zaterdagprogramma kan deelnemen of wie een tweede overnachting wenst, dient vooraf contact te nemen met het bezinnigscentrum.

Alleen zaterdagprogramma: € 30 (eerste conferentie om 09.15 uur; middag- en avondmaal inbegrepen)

Inschrijving:

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. De inschrijving gebeurt door inzending van het inschrijvingsformulier aan het bezinningscentrum en storting van het bedrag op de rekening 452-9001903-26 van het bezinningscentrum met de mededeling: bezinning onderwijs + datum van het midweekend + de naam van de deelnemer(s).

Het inschrijvingsformulier vind je vanaf het begin van het schooljaar:

  • in de elektronische folder op de website ond.vsko.be/pastoraal in de rubriek ‘Bezinning voor onderwijsmensen’,
  • in de programmabrochure, die elke bestemmeling van het tijdschrift Forum krijgt toegezonden als bijlage bij het nummer van september.

Wie de programmabrochure graag thuis toegezonden krijgt, meldt zich bij: VSKO, Dienst opvoedingsproject & pastoraal, Guimardstraat 1, 1040 Brussel – tel. 02 507 07 74 – fax 02 507 07 76 – pastoraal@vsko.be
De informatie verschijnt ook in de elektronische nieuwsbrief van het VSKO voor opvoedingsproject en pastoraal en op het web ond.vsko.be/pastoraal in de rubriek Bezinning voor onderwijsmensen.

Kwalificatie: Residentiële tweedaagse ‘midweekend’: van vrijdagavond 19 u. tot zaterdagavond 19 u.
Bijdrage: 45 Euro
Plaats en Data: Voor dit initiatief zijn nog geen lesplaatsen bekend. U kunt dus nog niet inschrijven.