Aanmelden

 
 

Aanmeldproblemen? Registreren

93E Creationisme? Intelligent design? Darwinisme? En/of scheppingsgeloof?

Doelstellingen:
fiogf49gjkf0d
Inzicht verwerven in verschillende opvattingen over de doelgerichtheid van het leven
Doelgroep: Leerkrachten RKG uit alle netten (ook interessant voor leerkrachten wetenschappen)
Aanbieder: DPB-Antwerpen en Pedagogische Ondersteunings- en Nascholingsdienst (POND) en Godsdienstonderwijs
Inhoud: Met het voortschrijden van de wetenschappen lijkt er voor God steeds minder ruimte in de schepping. Biedt “Intelligent Design” een uitweg? Of net niet? De verschillende prachtige aanpassingen van de levensvormen aan hun omgeving zijn niet uit zichzelf ontstaan, maar geschapen naar het ontwerp van een goddelijke ingenieur, die zelf niet tot de schepping behoort. Deze opvatting van de 19de eeuwse theoloog Paley ligt aan de basis van een theorie die zichzelf omschrijft als “Intelligent Design” (ID). Die stelt zich tot doel de details van deze basisidee verder te verfijnen vanuit de steeds groter wordende resultaten van het huidige wetenschappelijk onderzoek. Vandaag is ID prominent aanwezig in de VS, maar kent ook in Europa meerdere voorstanders, zowel bij wetenschappers als bij theologen die nadenken over het scheppingsgeloof. ID'ers houden een middenweg aan tussen “twee extremen”': de creationisten en de atheïstische wetenschappers. Ook in de klas blijken voor- en tegenstanders van ID, creationisme en Darwinisme aanwezig. Moslimleerlingen wijzen resoluut de opvatting van een scheppingsverhaal als mythe af. Hoe moet je daar als leerkracht mee omgaan en wat betekenen al deze begrippen eigenlijk?
Strategie en methode:
fiogf49gjkf0d
Plenair met verwerkingsmomenten
Bijkomende info:
fiogf49gjkf0d
lesgever = Jürgen François
Sessies: 1 volledige dag
Voorwaarde: inschrijven vóór 28 februari
Voor dit initiatief kan je tot 10 dag(en) op voorhand in- en uitschrijven.
Bijdrage: 40 Euro
Lesgever: Jürgen François
Plaats en Data:
Diocesaan Secretariaat Katholiek Onderwijs (Voorbij)
Noorderlaan 108
2030 Antwerpen (Kaart)
Show/Hide Extra Options
  • Reeks 1:
    • Sessie 1
      donderdag, 11 maart 2010 Van 09:30 tot 16:30